Categories
news

21 Eyalet Başkan Biden’ın İnsani Şartlı Tahliye Programına Meydan Okurken Hukuki Mücadele Başlıyor

Federal mahkemeler, Başkan Joe Biden’ın bu yılın başlarında duyurduğu İnsani Şartlı Tahliye programının yasallığına ilişkin tartışmaları dinlemeye hazırlanırken hararetli bir hukuk savaşı başlayacak. İlk olarak 2022 sonbaharında Venezuelalı mültecilere yardım amacıyla başlatılan program, Ocak 2023’te bu bölgelerdeki istikrarsız siyasi ve çevresel koşullara yanıt olarak Küba, Haiti ve Nikaragua’yı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Ancak program, programın “yasadışı” olduğu ve Başkan Biden’ın gerekli yasal onay olmadan etkili bir şekilde yeni bir vize programı oluşturduğu iddiasıyla federal hükümete karşı dava açan Cumhuriyetçi eğilimli 21 eyaletin ciddi muhalefetiyle karşılaştı.

Program kapsamında, acil insani nedenlerle veya önemli kamu yararı nedeniyle yukarıda adı geçen ülkelerden 30.000’e kadar kişiye Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş hakkı tanınabilecek. Programdan yararlananların, mali sponsorları olması ve ayrıntılı özgeçmiş kontrollerinden geçmeleri koşuluyla ülkede en fazla iki yıl kalmalarına izin veriliyor.

Program şu anda çeşitli göçmen hakları grupları tarafından savunulurken, Cumhuriyetçi devletlerin açtığı dava özellikle Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen göçmenler için insani şartlı tahliyenin kullanılmasına karşı çıkıyor. Davada, Rusya’nın işgali sırasında programın on binlerce Ukraynalıya giriş izni vermek için kullanılmasına ilişkin herhangi bir endişenin dile getirilmemesi dikkat çekici.

Hukuki mücadele devam ettikçe, bu davanın sonucunun İnsani Şartlı Tahliye programının ve yardım etmeye çalıştığı bireylerin geleceği üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacağı öngörülüyor.

Lütfen Dikkat! 

Sitemizin bu içeriği sadece eğitim amaçlı olup, hukuki tavsiye veya avukat-müvekkil ilişkisi oluşturma niteliği taşımaz. 

Resmi bir görüşmeden sonra (yani, imzalı sözleşme).