Categories
news

DHS, H-1B Programının Modernizasyonunu Öneriyor

20 Ekim 2023’te ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), H-1B uzman meslek işçisi programını modernize etmek için önerilen kuralı duyurdu. Önerilen kural, uygunluk koşullarını düzenlemeyi, program verimliliğini artırmayı, işverenler ve işçilere fayda sağlamayı ve dürüstlük önlemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Önerilen kuralın temel hükümleri arasında, derece alanları ile iş görevleri arasında doğrudan bir ilişki sağlamak için uygunluk kriterlerinin revize edilmesi, istihdamdaki değişiklikler nedeniyle değiştirilen dilekçelere ilişkin gereklilikleri açıklığa kavuşturarak program verimliliğinin artırılması ve belirli kuruluşlar için muafiyetlerin H-1B sınırına genişletilmesi yer alıyor.

Kural aynı zamanda kayıt sürecini geliştirerek ve saha ziyaretlerini mümkün kılarak gerekli önlemlerinin güçlendirilmesine de odaklanıyor.
Önerilen kural şu anda kamuoyunun yorumlarına açık olup paydaşların geri bildirim ve öneride bulunmasına olanak tanıyor. Bildirim süresi sona erdiğinde DHS, nihai bir kural yayınlamadan önce yorumları değerlendirecek ve cevap taslaklarını hazırlayacaktır.