Categories
news

H-1B Üst Sınırı Muafiyetleri

Dilekçelere Uygunluk Kriterlerinin Araştırılması H-1B üst sınırı çekilişi bu hafta sona erdi. Şimdi tavandan muaf H-1B başvurularını keşfetmenin zamanı geldi. Dilekçe, şu durumlarda tavandan muaftır:

Dilekçe sahibi, Yüksek Öğrenim Yasasında tanımlandığı gibi bir yüksek öğrenim kurumuysa Dilekçe sahibi, Göç Yasasında tanımlandığı gibi bir yüksek öğretim kurumuyla ilişkili veya ona bağlı, kâr amacı gütmeyen

bir kuruluştur Dilekçe sahibi, kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşudur veya Göç Yasasında tanımlandığı şekilde bir devlet araştırma kuruluşu Yararlanıcı, H-1B sınıflandırmasındayken kalış süresinin uzatılmasını veya değiştirilmesini talep ediyor

Yararlanıcı, feragat almış bir J-1 göçmen olmayan doktordur Yararlanıcı üst sınıra dahil edilmiş ve altı yıllık sınırlamanın kalan kısmı için başvuruyor.