Categories
news

I-526 İşlemesindeki Değişiklikler: Verimliliğin Artırılması ve Birikmiş İşlerin Azaltılması

USCIS, 18 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, RIA EB-5 öncesi dilekçelerin işlenmesinde önemli değişiklikler uygulamaya koydu ve dilekçelere vize uygunluğuna göre öncelik verdi. I-526 formlarının işlenmesinde kullanılan önceki İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemi, özellikle 30 Kasım 2019’da EB-5 programının modernizasyonundan önce yapılan dilekçeler için önemli bir birikime neden olmuştur. Eski sistemde, tek bir Yeni Ticari İşletme (NCE), her I-526 dilekçesi için birden fazla karara maruz kalabilir ve bu da gereksiz işten çıkarmalara ve işleme gecikmelerine yol açabilir.

Yeni sistem, vize kullanılabilirliğine ve NCE’nin karar sürecindeki ilerlemesine bağlı olarak dilekçeler için üç ayrı “sıra” sunuyor. USCIS bu kuyruklara ilişkin kriterleri şu şekilde özetledi:

1. İlk sıra, vizenin henüz mevcut olmadığı ve yakın gelecekte de çıkmasının beklenmediği Form I-526 dilekçelerinden oluşmaktadır. Bu dilekçeler ilk giren ilk çıkar esasına göre işleme alınır.

2. İkinci sıra, IPO’nun (Yatırımcı Program Ofisi) daha önce incelemediği ve vizesi hemen veya yakında çıkacak olan projelerle ilgili dilekçelerden oluşur. İkinci sıradaki projeler en eskiden en yeniye doğru kronolojik sırayla incelenir.

3. Üçüncü sıra, vizesi mevcut veya yakında çıkacak olan ve incelenen bir projeyle veya tek yatırımcılı “havuza alınmamış” bağımsız bir projeyle ilişkili olan Form I-526 dilekçelerini içerir. Bu sıra, I-526 Formu dilekçesinin alınma tarihine göre düzenlenir ve dilekçeler ilk giren ilk çıkar sırasına göre karar için memurlara atanır.

Bu yeni sistem, dilekçeleri yalnızca FIFO’ya güvenmek yerine NCE’ye dayalı olarak hakemlere atayarak işten çıkarmaları ve birikmiş iş yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu yaklaşım, tek bir hakemin belirli bir proje için tüm dilekçeleri incelemesine olanak tanıyarak halka arzın daha fazla işlem verimliliği elde etmesini, birikmiş işleri ve Form I-526 tamamlama sürelerini azaltmasını ve kararlarda tutarlılık ve doğruluk sağlamasını sağlamaktadır. Daha da önemlisi, bu yaklaşım aynı zamanda bu dilekçelerin başvuru tarihlerinin yakınlığı dikkate alındığında adaleti de korumaktadır.

Bu değişiklikler, uzun süredir devam eden birikmiş iş yükü ve gecikme sorunlarına değinerek EB-5 dilekçe sürecini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adıma işaret etmektedir. USCIS, dilekçeleri NCE’ye dayalı olarak hakemlere atayarak işlem sürelerini iyileştirmeyi ve sistemin genel verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Lütfen Dikkat!

Sitemizin bu içeriği sadece eğitim amaçlı olup, hukuki tavsiye veya avukat-müvekkil ilişkisi oluşturma niteliği taşımaz.

Resmi bir görüşmeden sonra (yani, imzalı sözleşme).