Categories
news

L-1 Vizesi / E-2 Vizesi Süreç & Karşılaştırma

L1 Vizesi

Amaç: L-1 vizesi, şirket içi transferler için tasarlanmıştır ve çok uluslu şirketlerin çalışanlarını yabancı bir ofisten bir ABD şubesine transfer etmesine olanak tanır.

Uygunluk: L-1 vizesine hak kazanmak için, başvuru sahibinin son üç yıl içinde aynı şirkette veya yurtdışındaki bağlı kuruluşunda kesintisiz en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Yeni ABD Şirketi L-1A: Yeni Şirket L-1A, ABD’de 1 yıldan daha az süredir faaliyet gösteren yabancı şirketlere verilir. Burdaki esas amaç, “Yeni Ofis” yöneticisinin veya müdürünün şirketi 1 yıl içinde tam faaliyete geçirmesidir. Bu tip L-1 vizesi başlangıçta 1 yıl için verilir, sonrasında 2 yıl ve en fazla 7 yıl olmak üzere yenilenir.

Mevcut ABD Şirketi L-1A: Bu tür L-1A vizesi, ABD’de bir şubesi bulunan ve 1 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren yabancı şirketler için verilir. Bu vize başlangıçta üç yıla kadar verilir ve L-1A (yönetici veya müdür pozisyonu) için maksimum yedi yıla ve L-1B (alanında uzman kişi) için beş yıla kadar uzatılabilir.

Aile Bireyleri: L-1 vizesi sahipleri, eşlerini ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarını da kendilerine eşlik etmek üzere L-2 vizesi alarak ABD’ye getirebilirler.

Çalışma İzni: L-2 vizesi sahipleri (eş ve çocuklar dahil), ABD’de çalışma izni alabilirler. Çocuklar, 21 yaşına gelene kadar okula veya üniversiteye devam etme olanağına sahiptir  ve bu noktada artık L-2 ataması için uygun olmazlar.

Daimi İkamete Giden Yol: Bazı L-1A vize sahipleri (yani yöneticiler), kendi ABD şirketlerinin ABD Yeşil Kart için sponsor olacağı EB-1C süreci aracılığıyla potansiyel olarak bir Yeşil Kart (ABD daimi ikametgahı) için başvurabilirler. Bunun için uygunluk, dosyalama sırasında daha ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.

E2 Vizesi

Amaç: E-2 vizesi, ABD’de aktif olarak yönetecekleri bir işe önemli miktarda sermaye yatırmak isteyen anlaşmalı ülkelerden gelen yabancı uyruklu kişiler içindir. E-2 yatırımı için belirlenmiş bir alt limit yoktur ve bu miktar, kuracağınız işin türüne göre belirlenecektir.

Anlaşmalı Ülkeler: E-2 vizesi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile bir dostluk anlaşması (ticaret ve denizcilik) olan ülkelerin vatandaşlarına sunulmaktadır. Anlaşmalı ülkelerin bir listesi ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan alınabilir. Anlaşma ülkelerinden bazıları Türkiye, Mısır, Pakistan ve Japonya’dır.

Süre: E-2 vizesi başlangıçta beş yıla kadar (vatandaş olunan ülkeye bağlı olarak) verilebilir ve işletme hayatına sürece bu sürenin uzama olasılığı vardır. L-1’den farklı olarak, bir E-2 vizesi sahibinin E-2 vizesini uzatabileceği yıl süresine ilişkin bir üst sınır yoktur.

Aile Üyeleri: E-2 vizesi sahipleri, eşlerini ve 21 yaşın altındaki evli olmayan çocuklarını da E-2 vizesiyle ABD’ye getirebilirler. Çocuklar, 21 yaşına gelene kadar okula veya üniversiteye devam etme imkanına sahiptir fakat 21 yaşından sonra artık E-2 vizesi için uygun olamayacaklardır.

Çalışma İzni: E-2 bağımlı vize sahipleri, ABD’de çalışma izni için başvurabilirler.

Daimi İkamete Giden Yol: E-2 vizesinin kendisi vize sahibini doğrudan daimi ikamete götürmezken, işletme aktif kaldığı sürece süresiz olarak yenilenebilir. Bazı E-2 vizesi sahipleri, daimi ikamet izni almak için istihdama dayalı sponsorluk gibi diğer yollara başvurabilir.

E-2 ve L-1 Vizeleri Arasında Seçim Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Ek Noktalar:

 L-1 Vizesinde ABD’de operasyonları sürdüren ve faaliyetlerine devam eden mevcut bir yabancı şirketi gerektirirken, E-2 “bağımsız” bir ABD şirketi olabilir.

Yatırım Gereksinimi: L-1 vizesi genel olarak ABD’de faaliyetlerini sürdüren ve birden fazla yöneticisi bulunan daha büyük bir iş yapısına sahipken, E-2 vizesi daha küçük bir operasyon olabilir. Her vizede de minimum yatırım tutarı ve yatırımın türü, işin doğası, konumu ve iş yaratma potansiyeli gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Mülkiyet Yapısı: E-2 vizesi, başvuranın ABD’de yapacağı işin önemli bir yüzdesine veya tamamına sahip olmasına izin verirken, L-1 vizesinin mülkiyet gereklilikleri yoktur.

Esneklik: L-1 vizesi, aynı çok uluslu şirket içi işçi transferi açısından yeterli olurken, E-2 vizesi, bireysel yatırıma ve belirli bir iş yönetimine odaklıdır.

Anlaşmalı ülkeler ve geçerli minimum yatırım tutarları dahil olmak üzere her vize kategorisinin özel gerekliliklerini ve çıkarımları  için lütfen bir göçmenlik avukatına veya uzmanına danışın.