OFAC Lisansı Alın 2023

OFAC Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) , öncelikle teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları gibi ülkeler ve birey gruplarına karşı ekonomik yaptırım programlarını yönetir ve uygular. Yaptırımlar, dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için varlıkların ve ticaret kısıtlamalarının engellenmesini kullanarak kapsamlı veya seçici olabilir. [09-10-02]

OFAC Ne Zamandan Beri Var?

Hazine Bakanlığı’nın yaptırımlarla uğraşma konusunda uzun bir geçmişi vardır. 1812 Savaşı’ndan önce, Hazine Bakanı Gallatin, Amerikan denizcilerini taciz ettiği için Büyük Britanya’ya uygulanan yaptırımları yönetmiştir. İç Savaş sırasında Kongre, konfederasyon ile işlemleri yasaklayan, bu tür işlemlerde yer alan malların müsaderesini gerektiren ve hazine tarafından yönetilen kural ve yönetmelikler uyarınca bir lisans rejimi sağlayan bir yasayı onaylamıştır.

OFAC, 1940 yılında Norveç’in Alman işgalini takiben II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasıyla kurulan Yabancı Fon Kontrol Ofisi’nin (“FFC”) halefidir. FFC programı savaş boyunca Hazine Bakanı tarafından yönetilmiştir. FFC’nin ilk amacı, Nazilerin işgal altındaki ülkelerin döviz ve menkul kıymet varlıklarını kullanmasını ve bu ülkelerin vatandaşlarına ait fonların zorla geri gönderilmesini önlemekti. Bu kontroller daha sonra işgal edilen diğer ülkelerin varlıklarını korumak için genişletildi.

Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı’na resmen girdikten sonra, FFC, düşman varlıklarını bloke ederek ve dış ticaret ve finansal işlemleri yasaklayarak eksen güçlerine karşı ekonomik savaşta öncü bir rol oynadı.

“Yasaklanmış İşlemler” Terimi İle Ne Kastedilmektedir?

Yasaklanmış işlemler, OFAC tarafından izin verilmedikçe veya kanunla açıkça muaf tutulmadıkça, ABD’li kişilerin giremeyeceği ticari veya finansal işlemler ve diğer işlemlerdir. Her program farklı dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine dayandığından, yasaklar programlar arasında farklılık gösterebilir. [06-16-06]

Yasakların İstisnaları Var Mı?

Evet. OFAC düzenlemeleri genellikle belirli işlem kategorilerinin performansına izin veren genel lisanslar sağlar. OFAC ayrıca belirli sınırlı durumlar ve koşullar altında duruma göre özel lisanslar verir. Belirli bir lisansın nasıl talep edileceğine ilişkin rehberlik aşağıda            31. C.F.R. 501.801. de bulunmaktadır.

Ambargolarla İlgili Belirli Detayları Nerede Bulabilirim?

Her bir ambargo veya yaptırım programının özet bir açıklaması, Yaptırım Programı ve Ülke Özetleri alanında ve OFAC’ın web sitesindeki Endüstriye Göre Düzenlemeler alanında bulunabilir. Yasal belgelerin metni, OFAC’ın web sitesinin 31 C.F.R. Bölüm V’in metnini ve Federal Sicilde yer alan bu Bölümde yapılan uygun değişiklikleri içeren Yasal Belgeler alanında bulunabilir. [09-10-02]

Ambargo Uygulanan Bir Ülke İle İşlem Veya Ticaret Yapmak İçin OFAC’tan İzin Alabilir miyim?

OFAC, genellikle, bir kişi veya kuruluşun, aksi takdirde yasaklanacak bir işleme girmesine izin vermek için belirli bir lisans aracılığıyla yetkiye sahiptir. Ancak bazı durumlarda mevzuat bu yetkiyi sınırlayabilir.

Ambargo Uygulanan Bir Ülkeyle Ticaret Yapmak İçin İzin Almak İçin Ne Yapmalıyım?

Bazı durumlarda, belirli işlemlerde bulunma yetkisi genel bir lisans vasıtasıyla sağlanmaktadır. Genel bir lisansın bulunmadığı durumlarda, özel bir lisans için OFAC’a yazılı bir talepte bulunulmalıdır. Talep, belirli yaptırım programına ilişkin düzenlemelerde belirtilen prosedürlere uygun olmalıdır. OFAC’ın bir başvuruyu değerlendirebilmesi için genel olarak başvuru yönergelerine ve gereksinimlerine kesinlikle uyulmalı ve başvuruda gerekli tüm bilgiler yer almalıdır. Genel ve özel lisans arasındaki farkın yanı sıra diğer lisanslama sorularının yanıtları hakkında detaylı açıklama için lisanslama soruları bölümüne bakabilirsiniz.

“Engellemekten Kasıt Nedir?

Bunun için başka bir kelime de “dondurma” dır. Bu sadece hedeflenen mülkü kontrol etmenin bir yoludur. Engellenen mülkün mülkiyeti hedefte kalır, ancak normalde sahiplikle ilişkilendirilen yetki ve ayrıcalıkların kullanılması OFAC’ın izni olmadan yasaktır. Engelleme, mülkle ilgili her türlü transfer veya anlaşmaya karşı derhal genel bir yasak getirir. [09-10-02]

ABD Yaptırımları Açısından Hangi Ülkeler Hakkında Endişelenmem Gerekiyor?

OFAC, coğrafi bölgeleri ve hükümetleri hedef alan bir dizi ABD ekonomik yaptırımını ve ambargosunu yönetmektedir. Bazı programlar doğası gereği kapsamlıdır ve hükümeti bloke eder ve geniş tabanlı ticaret kısıtlamaları içerirken, diğerleri belirli bireyleri ve kuruluşları hedefler. (Belirli programlarla ilgili bilgi için lütfen “Yaptırım Programları ve Ülke Bilgileri” Sayfasına bakın.)

Kapsamlı olmayan programlarda, ülkelerle ve ayrıca adı geçen belirli kişi ve kuruluşlara karşı geniş çaplı yasaklar olabileceğini belirtmek önemlidir.

İsimler, OFAC’ın yaptırım hedefleriyle bağlantılı yaklaşık 5.500 şirket ve kişinin adını içeren Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler listesine (“SDN listesi”) dahil edilmiştir. Ayrıca OFAC, kendileriyle ilişkili farklı yasaklara sahip olabilecek başka yaptırım listeleri de tutmaktadır.

Adı geçen kişi ve kuruluşların bir kısmının ülkeden ülkeye taşındığı bilinmektedir. ABD vatandaşlarının, bulundukları her yerde SDN’lerle işlem yapmaları yasaktır ve tüm SDN varlıkları engellenir. SDN Listesindeki bir kişinin sahip olduğu varlıklar (%50 veya daha fazla doğrudan veya dolaylı mülkiyet hakkı olarak tanımlanır), söz konusu varlığın SDN Listesinde ayrı olarak adlandırılıp adlandırılmadığına bakılmaksızın engellenir.

OFAC Yönetmeliklerine Kimler Uymak Zorundadır?

ABD’li kişiler, bulundukları yere bakılmaksızın tüm ABD vatandaşları ve daimi ikamet eden yabancılar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm kişi ve kuruluşlar, tüm ABD anonim kuruluşları ve bunların yabancı şubeleri dahil olmak üzere OFAC düzenlemelerine uymalıdır. Belirli programlarda, ABD şirketlerinin sahip olduğu veya kontrol ettiği yabancı yan kuruluşlar da bu uygulamaya dahildir.

Bu Düzenlemeleri İhlal Etmenin Cezası Ne Kadar?

İhlaller için para cezaları önemli olabilir. Çoğu durumda, hukuki ve cezai cezalar birkaç milyon doları aşabilir. Medeni cezalar yaptırım programına göre değişiklik gösterir ve 2015 tarihli Federal Sivil Ceza Enflasyon Düzenleme Yasası İyileştirme Yasası ile değiştirilen 1990 tarihli Federal Sivil Cezalar Enflasyon Düzenleme Yasası, OFAC’ın para cezası tutarlarını yıllık olarak ayarlamasını gerektirir.