Categories
news

USCIS, 2024 yılının ikinci yarısında H-2B kapsamına ulaştı.

ULAŞTI USCIS, 2024 mali yılının (FY) ikinci yarısı için H-2B tavanını karşılamak için yeterli dilekçe aldı ve 2024 mali yılının geri kalanı için ek H-2B vizeleri için başvuru tarihlerini açıklıyor. 2024 Mali Yılı. USCIS, 7 Mart 2024’ten sonra alınan ve 1 Nisan 2024 veya sonrasında ve 1 Ekim 2024’ten önce işe başlama tarihi talep eden yeni üst sınır konusu H-2B dilekçelerini reddedecektir.

Bu, H-1B ile karıştırılmamalıdır. ulaşılamayan kap.