Categories
news

USCIS, EAD Uygunluğuna İlişkin Yeni Politika Kılavuzunu Açıkladı: Zorlayıcı Koşullarda Başvuru Sahiplerini Güçlendirmek

Olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalan belirli kişilere yardım sağlamayı amaçlayan bir hareketle USCIS, zorlayıcı koşullar altında verilen İstihdam Yetki Belgeleri (EAD) için uygunluk kriterlerini özetleyen politika kılavuzu yayınladı. Bu gelişme, kendilerini zorlu durumlarla karşı karşıya bulan bireylere, Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma izni aramalarına olanak tanıyan yeni yollar açıyor.

Zorunlu koşullara bağlı olarak ilk EAD’ye hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin USCIS tarafından belirtilen özel gereksinimleri karşılaması gerekir. Bu gereksinimler şunları içerir:

  1. Asıl başvuru sahibi, 1., 2. veya 3. istihdama dayalı tercih kategorisinde onaylanmış I-140 Formu, Yabancı İşçiler için Göçmen Dilekçesinin lehtarı olmalıdır.
  2. Asıl başvuru sahibi, Çalışma İzni Başvurusu I-765 Formunu doldurduğu sırada geçerli E-3, H-1B, H-1B1, O-1 veya L-1 göçmen olmayan statüsünde veya izin verilen ödemesiz dönemde olmalıdır.
  3. Asıl başvuru sahibinin daha önce statü düzeltme başvurusunda bulunmamış olması gerekir.
  4. Form I-765’in doldurulduğu sırada ABD Dışişleri Bakanlığı Vize Bülteni’ndeki ilgili Nihai İşlem Tarihi uyarınca, öncelik tarihine bağlı olarak asıl başvuru sahibine göçmen vizesi verilmemelidir.
  5. Başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, gerektiği şekilde biyometrik bilgileri sağlamalıdır.
  6. Başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, ağır bir suçtan veya iki veya daha fazla kabahatten hüküm giymiş olmamalıdır.
  7. USCIS, kendi takdirine bağlı olarak, asıl başvuru sahibinin çalışma izni verilmesini haklı kılan zorlayıcı koşulları gösterdiğini belirlemelidir.

Zorunlu koşullar, yaralanma veya hastalık, işverenin zorluk çıkarması veya çalışana veya işverene ciddi zarar verilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli durumları kapsar. Zorunlu koşullar hakkında daha ayrıntılı bilgi için bireylerin USCIS’in web sitesini ziyaret etmeleri veya bir göçmenlik uzmanına veya avukatına danışmaları teşvik edilmektedir.

Bu politika kılavuzu, belirli bireylerin karşılaştığı benzersiz zorlukların tanınması ve onlara istihdam izni alma fırsatı sağlanmasında ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil etmektedir. Hukuk büromuz, zorlayıcı koşulların karmaşıklığıyla baş eden bireylere yardımcı olmaya ve onlara başvuru süreci boyunca rehberlik ederek haklarının ve çıkarlarının korunmasını sağlamaya hazırdır.

USCIS esnekliğe ve kapsayıcılığa öncelik vermeye devam ederken, diğer gelişmeleri yakından takip etmeye ve müşterilerimize en güncel bilgileri ve uzman rehberliğini sunmaya kararlıyız.

Lütfen Dikkat! 

Sitemizin bu içeriği sadece eğitim amaçlı olup, hukuki tavsiye veya avukat-müvekkil ilişkisi oluşturma niteliği taşımaz. 

Resmi bir görüşmeden sonra (yani, imzalı sözleşme).